Bilgi Notları

Bilgi Notları

Yasaya göre nitelikli iş gücü kimlerdir?
 

Yeni yasa iki çeşit nitelikli iş gücü tanımı yapmakta:

Meslek eğitimi almış nitelikli iş gücü, nitelikli bir meslek eğitimini tamamlamış kişilerdir. Şayet nitelikli meslek eğitimi yabancı memlekette alınmışsa, vize başvurusundan önce Almanya´daki yetkili denklik makamlarınca söz konusu meslek eğitiminin Almanya´daki meslek eğitimi ile eşdeğer olup olmadığı değerlendirilir.

Akademik eğitim almış nitelikli iş gücü, Almanya´da bir yüksek okuldan mezun veya denklik işlemleri tamamlanmış yabancı bir yüksek okulundan mezun ya da Almanya´daki yüksek okul diplomasına benzer yabancı ülke yüksek okul diplomasına sahip kişilerdir.

Herhangi bir niteliğe sahip olmayan veya düşük nitelikli kişiler yasaya göre nitelikli iş gücü değildirler.

 Ailemi de yanımda götürebilir miyim?
Nitelikli iş gücünün eşi ve reşit olmayan çocukları (yani çekirdek aile denilen aile bireyleri) aile birleşimi amacıyla vize başvurusunda bulunabilirler. Nitelikli iş gücü vize başvurusu yapıldığında aile bireyleri de aile birleşimi vize başvurusunu yapabilir. Başvurularla ilgili olumlu yönde karar verilebilmesi için Alman devletinden yardım almadan tüm ailenin geçimine yetecek gelirin ve yeterli büyüklükte bir dairenin olması gerekiyor. Eşlerin Almanya’ya gelmeden önce yeterli düzeyde Almanca bilmeleri prensipte beklenen bir husustur. Bu nedenle vize başvurusundan önce dil bilgisinin en düşük seviyesi olan A1 belgesi ibraz edilmelidir. A1 belgesinin ibrazıyla ilgili bazı istisnalar söz konusudur (örneğin nitelikli iş gücü AB Mavi Kartı şartlarını yerine getirmesi gibi). Çekirdek ailenin başvuruları ileri bir tarihte de yapılabilir. Ancak bu durumda da nitelikli iş gücünün Almanya’daki istihdamı, geliri, ikamet edilecek dairenin durumu ve eşin dil bilgisiyle ilgili belgeler ibraz edilmelidir. Nitelikli iş gücünün çocukları 16 yaşın üstündeyse ve daha sonra ebeveynin yanına gelecekse, Alman diline vakıf olmaları gerekir.

Hızlandırılmış nitelikli iş gücü nedir?

Şayet bir işveren bulduysanız, çalışacağınız yerdeki yabancılar dairesi nezdinde sizin adınıza hızlandırılmış nitelikli iş gücü sürecine *başvurmak üzere bu işvereni yetkilendirebilirsiniz. Yabancılar dairesi işvereninize konuyla ilgili danışmanlık verir ve yurtdışından aldığınız yeterliliklerin tanınması için başvuruda destek olur. Yabancılar Dairesi, Federal İş Ajansının onayını alır. Denkliği veren makam ile Federal İş Ajansı belli bir sürede karar vermek zorundadır. Bu sürecin ücreti 411 Avro’dur. Buna yeterliliklerin tanıma ücreti de eklenecektir. Şayet yurtiçinde incelenmesi gereken tüm şartlar tamamlandıysa, yabancılar dairesi ön onayı verir ve bunu işvereninize gönderir. Bu ön onay elinize ulaştığında vize başvurusu için Almanya’nın dış temsilciliğinden randevu alabilirsiniz ki bu randevu üç (3) hafta için verilmiş olmalıdır. Söz konusu randevu sırasında ön onayın aslını diğer evraklarla ** birlikte ibraz etmelisiniz. Yurtdışı temsilciliği genelde 3 hafta içinde vize başvurusuyla ilgili kararını verecektir. 

Hızlandırılmış nitelikli iş gücü süreci aşağıdaki şartlarda mümkündür:

- Meslek eğitimli nitelikli iş gücü

- Akademik eğitimli nitelikli iş gücü

- Üst düzey yeterliliğe sahip kişi

- Araştırmacı / bilim insanı

- Yönetici

- Meslek eğitimi

- Yurtdışı meslek yeterliliğinin tanınmasına yönelik program

** Başvuru sırasında ibrazı gerekli olan belgelerin listesine yetkili yurtdışı temsilciklerinin bulabilirsiniz.45 yaş ve üstü bir yaştayım. Nitelikli iş gücü olarak Almanya’ya gidebilir miyim?
Evet. “AB Mavi Kart” alamıyorsanız ve yıllık maaşınız brüt 45.540 Avro’nun altındaysa ilaveten uygun bir emekliliği ibraz etmelisiniz. İlave emeklilik olarak vatanınıza veya başka bir ülkeye ait emeklilik sigortasından, özel emeklilik veya yaşam sigortasından alacağınız, gayrimenkul veya başka mal varlığı bağlantılı alacağınız kanıt olarak geçerlidir.